Prototyper

Vi hjelper dere fra ide til produkt. Ta oss med i produktutviklingen. Vi kan være en verdifull teknisk rådgiver i prosessen fra ide til produkt og samtidig bistå med utvikling av prototyper fremstilt i CNC-maskiner eller prøveverktøy.

vingca_1.jpg vingca_2.jpg