Skip to content

Senkegnisting

Ved senkegnisting – eller senkerodering – kan man utføre arbeidsoperasjoner som ikke lar seg gjennomføre med andre maskiner. En elektrode eroderer strømførende metaller. Maskinene er ofte CNC-styrte og kan dermed utføre relativt kompliserte oppgaver som ikke gjennomgående kilespor, sekskantforsenkingereller andre forsenkinger med komplisert kontur og/eller rette hjørner. Knekte bor, gjengetapper, skruer etc kan også enkelt fjernes.