Skip to content

Trådgnisting

Trådgnisting – eller tråderodering – innebærer at man kan kutte i strømførende metaller med en tynn tråd som ved hjelp av elektrisitet eroderer seg gjennom arbeidsstykket med ekstremt høy presisjon. Maskinhodene over og under arbeidsstykket kan kjøres på X- og Y-aksen, også uavhengige av hverandre. Ypperlig til produksjon av tannhjul, splines, koniske- kompliserte eller detaljerte former.